İnteraktif CD

26 Ağustos 2004 - 25565          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7690 Merkezi İstanbul'da Bulunan "Türkiye Kas Hastalıkları Derneği"nin İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

- 2004/7700 Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2004/7710 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2004/7710 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2004/7728 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin 2004/7127 Sayılı Kararnamenin Eki (VII) Sayılı Haritanın Değiştirilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği

- Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

- Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

- Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği- Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

Tebliğler

- 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (No: 1)- 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (No: 1)

- Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ (No: 2004/3)- Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ (No: 2004/3)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları