İnteraktif CD

25 Ağustos 2004 - 25564          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7711 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2004/7726 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2004/7727 Merkezi Denizli İli, Acıpayam İlçesinde Bulunan "Kelekçi Sulama Birliği"nin Adının, "Gireniz Sulama Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2004/7731 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2004/7733 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2004 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2004/7734 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2004/7734 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2004/7736 2004-2005 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar

- 2004/7738 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2004/7738 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği

- Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları