İnteraktif CD

24 Ağustos 2004 - 25563          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7730 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/7730 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Yönetmelikler

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği

- Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 339)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 339)

- Bursa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/9)

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 2490 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları