İnteraktif CD

22 Ağustos 2004 - 25561           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

2

Tebliğler

- Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

5

- Sinop İlinde Basın Açıklamaları ve İmza Standlarının Nerelerde Yapılıp/Yapılamayacağına Dair Karar (No: 2004/1)

16

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

c- Çeşitli İlanlar

30

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91