İnteraktif CD

20 Ağustos 2004 - 25559           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

2

- Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

9

- Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

19

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/17)

35

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/18)

38

- Niğde Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/4)

42

- Uşak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/3)

47

İlanlar

a - Yargı İlanları

53

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

67

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

90