İnteraktif CD

18 Ağustos 2004 - 25557          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim - Öğretim Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliği

Tebliğ

- Hatay Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 103)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları