İnteraktif CD

16 Ağustos 2004 - 25555          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Standardları Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- Bitlis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)