İnteraktif CD

15 Ağustos 2004 - 25554           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

15.08.2004 Pazar Sayı: 25554 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7735 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2004/7735 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tebliğler

- 2004 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

3

- 2004 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

52

- 2004 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

54

- 2004 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

55

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

61

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

62

İlanlar

a - Yargı İlanları

63

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

72

c- Çeşitli İlanlar

77