İnteraktif CD

14 Ağustos 2004 - 25553          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7679 2004 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

- 2004/7680 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Malatya Gümrük ve Muha faza Başmüdürlüğü'ne Bağlı Olarak Sivas Gümrük Müdürlüğü'nün Kurulması Hakkında Karar

- 2004/7682 Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Yönetmelikler

- 2004/7675 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2004/28)- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2004/28)

- İthalat: (2004/19) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları