İnteraktif CD

13 Ağustos 2004 - 25552          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7681 Polis Akademisine Bağlı Olarak Konya Ereğli Polis Meslek Yüksek Okulu Açılması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 337)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 337)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 338)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 338)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları