İnteraktif CD

12 Ağustos 2004 - 25551          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7637 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İmzalanan, 2003 Yılına Ait Finans man Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/7648 Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin Karadeniz'de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Vatandaşlık Kararları

- 3351 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 16 Kişi ile İlgili Bazı Bilgilerin Düzeltilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği

- Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Genelge

- Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Çalışmaları Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2004/20)

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/16)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2004/38)

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 18 Sayılı Tebliğ (Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı)- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 18 Sayılı Tebliğ (Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı)

- Bilecik Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)

- Burdur Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)

- Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

- Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)

Sirkülerler

- Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2004-2006 Av Dönemine Ait 36/1 Numaralı Sirküler

- Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirküler

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33 (4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2004/8- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33 (4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2004/8

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları