İnteraktif CD

11 Ağustos 2004 - 25550          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-36 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-37 Sayılı Kararı

- İzmir İlinde Turizmi ve Ticareti Olumsuz Etkileyen Faktörlerle Mücadeleye Kararlılık ve Süreklilik Kazandırmak Amacıyla Alınması Gereken Tedbirlere Dair Karar (2004/1)

- Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/4)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/32 (4733 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/100 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/32 (4733 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/100 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/26 (2577 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4001 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/51 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/26 (2577 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4001 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/51 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları