İnteraktif CD

08 Ağustos 2004 - 25547           

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7662 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Yönetim Kurulu Arasında İmzalanan, Türkiye'de BÇM'nin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bilkent Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (SBSAM) Yönetmeliği

- Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi (MÜYYM) Yönetmeliği

İlanlar

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c- Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri