İnteraktif CD

04 Ağustos 2004 - 25543          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7644 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında "2002 Türkiye Ulusal Programı TR 0201.01-TR 0206.02 Finansman Zaptına Ek"in Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7658 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7665 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Kayıtlı Sermaye Tavanının 150 Trilyon TL'den 500 Trilyon TL'ye Yükseltilmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

- Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16, 21, 23 ve 25 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Okan Üniversitesi Yandal Programları Yönetmeliği

- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları