İnteraktif CD

30 Temmuz 2004 - 25538          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7628 Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2004/7635 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2004/7635 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yönetmelikler

- Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

- Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 1/2/2004-30/6/2004 Tarihleri Arasında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ- 1/2/2004-30/6/2004 Tarihleri Arasında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

- 1/6/2004-30/6/2004 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 1/6/2004-30/6/2004 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararları

- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları