İnteraktif CD

29 Temmuz 2004 - 25537          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7633 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar- 2004/7633 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

- 2004/7634 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Halim ÇEVİK'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2004/44)

Atama Kararları

- Adalet, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

- İçişleri Bakanlığına Ait 3 Adet Sınır Tespit Kararı

Yönetmelik

- Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 61)- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 61)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 336)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 336)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğ (No: TAU/2004-001)

- Diyarbakır İlinde Valiliğine Ait Basın Açıklamasının ve İmza Standlarının Nerelerde Yapılamayacağı ve Açılamayacağına Dair Karar (No: 2004/3)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/72 (3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile İlgili ), K: 2004/24 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/72 (3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile İlgili ), K: 2004/24 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/57 (631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili ), K: 2004/57 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/57 (631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili ), K: 2004/57 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları