İnteraktif CD

26 Temmuz 2004 - 25534          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/7614 22 Kasım 1928'de Paris'te İmzalanan, 10 Mayıs 1948, 16 Kasım 1966, 30 Kasım 1972 Protokolleri ve 24 Haziran 1982 Değişiklik önerisi ile Değiştirilen ve Tamamlanan Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19, 20, 22 ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslar Arası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

- Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği