İnteraktif CD

24 Temmuz 2004 - 25532          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7615 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Vize Anlaşması'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7625 Bazı Yerleşim Yerlerinin "Uygulama Alanı" Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standardlara Dair Tebliğ (2004/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları