İnteraktif CD

19 Temmuz 2004 - 25527          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7606 2004 Yılında Rusya'da Düzenlenecek Türk Kültür Festivaline İlişkin İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'ninVekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştır ma-Uygulama Merkezi (SAMER) Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKNEMER) Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇMER) Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Yönetmeliği

Tebliğ

- Tekirdağ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 05)

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulu'nun 2398 Sayılı Kararı