İnteraktif CD

12 Temmuz 2004 - 25520          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Çevre ve Orman Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

- Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (No:2004/2)- Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (No:2004/2)

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)

Kurul Kararları

- Enerji Piyasası Kurulunun 337 ve 338 Sayılı Kararları