"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Anayasa Mahkemesi Kararında Düzeltme

Esas No:2002/166

Karar No:2004/3

Resmi Gazete Tarihi:07.07.2004

Resmi Gazete Sayısı:25515

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın 6/7/2004 gün ve C01 0 KAM-037-164/825 sayılı yazısına istinaden; 2 Temmuz 2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete'nin 211 inci sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan, Esas Sayısı: 2002/166, Karar Sayısı: 2004/3 olan Anayasa Mahkemesi Kararı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

|----------------------+------------+----------------------+---------------------|

|Resmi Gazete Sayfası | Satır | Yanlış | Doğru |

|----------------------+------------+----------------------+---------------------|

| 216 | Alttan 18 | ... Anayasa'nın 91. | ... Anayasa'nın 2. |

|----------------------+------------+----------------------+---------------------|

tammetin.jpg (2780 bytes)