İnteraktif CD

06 Temmuz 2004 - 25514          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5198 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5198 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5200 Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu- 5200 Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

- 5203 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5203 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5205 Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5205 Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5208 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5208 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5209 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5209 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5210 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5210 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5212 Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5212 Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5213 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür,Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5213 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür,Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5214 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiyede Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5214 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiyede Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN'ın Atanmasına Dair Karar

- Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Nusret ARAS'ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yaşar SÜTBEYAZ'ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ayşe SOYSAL'ın Atanmasına Dair Karar

- Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet BAKIR'ın Atanmasına Dair Karar

- Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Alper AKINOĞLU'nun Atanmasına Dair Karar

- Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fikri CANORUÇ'un Yeniden Atanmasına Dair Karar

- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Emin ALICI'nın Yeniden Atanmasına Dair Karar

- Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR'ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cengiz UTAŞ'ın Atanmasına Dair Karar

- Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ'un Atanmasına Dair Karar

- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kadri YAMAÇ'ın Atanmasına Dair Karar

- Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. ErhanEKİNCİ'nin Atanmasına Dair Karar

- İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU'nun Yeniden Atanmasına Dair Karar

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. H. Faruk KARADOĞAN'ın Atanmasına Dair Karar

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim ÖZEN'in Atanmasına Dair Karar

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İ. Vildan ALPTEKİN'ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. R. Ferit BERNAY'ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ural AKBULUT'un Yeniden Atanmasına Dair Karar

- Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Enver DURAN'ın Atanmasına Dair Karar

- Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. M. Abbas YURTKURAN'ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

- Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. E. Durul ÖREN'in Atanmasına Dair Karar

- Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Yönetmelik

- Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları