İnteraktif CD

02 Temmuz 2004 - 25510          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

-5189 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-5189 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7486 2004 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar- 2004/7486 2004 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

- 2004/7490 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ile Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Kurulması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

Yönetmelikler

- 2004/7461 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- 2004/7513 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik- 2004/7513 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik

- Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği

- Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT)

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/32)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/32)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/33)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/33)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/34)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/34)

- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4)- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/166 (1632 Sayılı Kanunu Değiştiren 4551 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/166 (1632 Sayılı Kanunu Değiştiren 4551 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/3 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları