İnteraktif CD

01 Temmuz 2004 - 25509          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

-5195 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-5195 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5199 Hayvanları Koruma Kanunu- 5199 Hayvanları Koruma Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7508 Yozgat İli,Şefaatli İlçesi, Sarıkent Belediye Başkanlığı'nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 7 Adet Karar

Yönetmelikler

- 2004/7485 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2004/7489 Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik- 2004/7489 Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

- Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

- Amatör Denizci Yönetmeliği- Amatör Denizci Yönetmeliği

- Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/106/AT)

- Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

- Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/211/AT)

- Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (80/232/AT)

- Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları