İnteraktif CD

30 Haziran 2004 - 25508          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5190 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun- 5190 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun

- 5196 Doğu ve Orta Avrupa'da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5196 Doğu ve Orta Avrupa'da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7512 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2004/7512 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- 2004/7449 İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Ait Atama Kararı

- Milli Savunma, Ulaştırma ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

- Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/48 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/51 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/52 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-29 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-30 Sayılı Kararı

- Ankara Valiliğine Ait Tırıvırı, Paraşüt ve Katil Tor Adlı Av Malzemelerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Depolanması, Satışı ve Bu Malzemeler ile İç Sularda Avcılığın Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2004/1)

- Diyarbakır Valiliğine Ait Basın Açıklaması ve İmza Standlarının Nerelerde Açılacağına Dair Karar (No: 2004/2)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları