İnteraktif CD

29 Haziran 2004 - 25507          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Ünitelerinde ve Boru Hattı İşletmelerinde Petrol Ürünlerinde Uygulanacak Fire Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği

- Yeditepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Tebliğler

- İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği (Sıra No: 1)- İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği (Sıra No: 1)

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/1)

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/8)- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/8)

- Tekirdağ İlinde Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması ve Suç İşlenmesinin Önlenmesine Dair Karar (No: 2004/1)

- Karabük İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Hakkında Karar (No: 2004/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları