İnteraktif CD

25 Haziran 2004 - 25503          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 812 T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 Yıllarına Ait Hesap ve İşlemlerinin Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7423 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (HÜSAM) Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME

- Eskişehir İlinde Umuma Mahsus Yerlerde Alkollü İçeceklerin İçilmesinin Yasaklanmasına Dair Karar ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları