İnteraktif CD

24 Haziran 2004 - 25502          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 2004 Yılında Sertifikalı Buğday ve Arpa Tohumluğu Desteği Ödenmesine İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2004/26)

- Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına Dair 98/3 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2004/1)- Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına Dair 98/3 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2004/1)

- Gaziantep İli Sınırları İçerisinde, Ruhsatsız Akaryakıt Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2004/2)- Gaziantep İli Sınırları İçerisinde, Ruhsatsız Akaryakıt Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2004/2)

- Kırklareli İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/2)

- Kocaeli İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

YARGI BÖLÜMÜ Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 10 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları