İnteraktif CD

22 Haziran 2004 - 25500           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5191 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5191 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreteri Dz.Hak.Kd.Alb.Dr. Serdar ÖZGÜLDÜR'ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2004/20) - Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreteri Dz.Hak.Kd.Alb.Dr. Serdar ÖZGÜLDÜR'ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2004/20)

3

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman YALÇINKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2004/19)

3

Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma Kararı

- Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma İle İlgili Karar

4

Tebliğ

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemelerin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (No: TAU/2004-006)

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

68

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90