İnteraktif CD

16 Haziran 2004 - 25494          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7404 Türkiye Liman,Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası ile Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. Arasında Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin, Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan İşyerlerine Teşmili Hakkında Karar

- 2004/7411 Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik)'nin Stoklarında Bulunan 2001 Yılı Ürünü Fındığın Değerlendirilmesi Sonucu Ortaya Çıkacak Zararın, Fiskobirliğin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na Olan Kredi Borçlarına Mahsup Edilmesine İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

- Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik

- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı -Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları