İnteraktif CD

15 Haziran 2004 - 25493          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 809 (9/9) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7339 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7343 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7346 Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2004/7346 Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7349 Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7368 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7369 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7372 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7373 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7401 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi Eğitim ve Teknik Yardım Bileşeninin Uygulanması Konulu Proje Belgesi ile Eklerinin Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşmeler

- 2004/7340 Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme'nin Çekince ve Beyanlarla Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7361 Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesi'ne Çekince ve Beyanlar ile Katılmamız Hakkında Karar

- 2004/7402 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar- 2004/7402 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7378 Bazı Yerlerin Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Bazı Kararnamelerin Kapsamından Çıkarılmaları Hakkında Karar

- 2004/7380 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2004/7383 345 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

- 2004/7385 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi Derneği'nin İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/31)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/33)

- 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- 01.05.2004-31.05.2004 Tarihleri Arasında Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ- 01.05.2004-31.05.2004 Tarihleri Arasında Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine DairTebliğ- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine DairTebliğ

DÜZELTME

a Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği ile İlgili

DÜZELTME

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları    - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları