İnteraktif CD

14 Haziran 2004 - 25492           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2

- Selçuk Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (SABAUM) Yönetmeliği

16

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

19

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

32

c- Çeşitli İlanlar

61

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91