İnteraktif CD

13 Haziran 2004 - 25491           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Giriş Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2

- Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

Tebliğler

- 2003/9 sayılı 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2004/3) - 2003/9 sayılı 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2004/3)

17

- Revize Edilen TS 101 Sofralık Üzüm Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/32)

26

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

39

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91