İnteraktif CD

09 Haziran 2004 - 25487          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5183 Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair - 5183 Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

-5184 Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair -5184 Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

-5185 Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair -5185 Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Milli Savunma, İçişleri ile Sanayi Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama

Yönetmelik

- Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu

Genelgeler

- Açıktan ve Naklen Atamalar ile İlgili (2004/18) Sayılı Başbakanlık

- Yönetmelikler ile İlgili (2004/19) Sayılı Başbakanlık

Tebliğler

- Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:

-- Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ (No: - Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ (No:

- Adana İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No:

- Afyon İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No:

- Ankara İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No:

- Sinop İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No:

DÜZELTME

- Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile

- DÜZELTME

Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 2004/2 Sayılı Kararı ile

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz