İnteraktif CD

04 Haziran 2004 - 25482           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği

2

- Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliğinin Geçici 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

43

- Bitki Sağlığı ve Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

43

- Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik

43

- Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

55

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

55

- Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (No: 44)

55

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/25) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/25)

56

- Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2003 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

56

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90