İnteraktif CD

31 Mayıs 2004 - 25477           

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, 31 Mayıs - 1 Haziran 2004 Tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ, 2 Haziran 2004 Tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Vatandaşlık Kararı

- 3192 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

- Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

- Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

- Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

- Osmaniye İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

 

- Tokat İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)