İnteraktif CD

29 Mayıs 2004 - 25476           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2004/7336 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük - 2004/7336 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7304 İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar

2

- 2004/7305 İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar

5

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Yönetmelik

- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği - Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

10

Tebliğler

- Türkiye Kara Hudutlarında Kurulan İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinin Koordinatları Listesi

36

- İzmir-Seferihisar İlçesi Doğanbey ve Azmak Koyu Bölgelerindeki İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinin Koordinatları Listesi

56

- Balıkesir-Erdek İlçesi İkinci Derece Kara ve Deniz Askeri Yasak Bölgesi Dış Sınırlarının Koordinatları Listesi

57

- İzmir-Karaburun İlçesi Gerence Koyu Bölgesindeki İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgesinin Koordinat Listesi

58

İlanlar

a - Yargı İlanları

59

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

c- Çeşitli İlanlar

112

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474