İnteraktif CD

23 Mayıs 2004 - 25470           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

Tebliğler

- Patates İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2004/3) - Patates İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2004/3)

2

- Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2004/4) - Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2004/4)

5

Kurul Kararı

- Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlanlar Hakkında Genel Kurul Kararı (No: 166) - Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlanlar Hakkında Genel Kurul Kararı (No: 166)

8

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2, 4, 8 ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 10 Adet Karar

9

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

36

c- Çeşitli İlanlar

37

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91