İnteraktif CD

17 Mayıs 2004 - 25465           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Atatürk Üniverstesi İletişim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Atatürk Üniverstesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Atatürk Üniverstesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Atatürk Üniverstesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Atatürk Üniverstesi Erzincan Eğitim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Atatürk Üniverstesi Erzincan Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (Agmer) Yönetmeliği

23

Tebliğler

- Aksaray İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2004/1)

25

- Yozgat Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/04)

26

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararları

- Danıştay Onikinci Dairesine Ait Üç Adet Karar

37

Askeri Yargıtay Kararı

- Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurul Kararı (E: 2004/1, K: 2004/1)

43

İlanlar

a - Yargı İlanları

67

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

76

c- Çeşitli İlanlar

106

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475