İnteraktif CD

10 Mayıs 2004 - 25458           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7242 Hükümetin Yüklendiği Görevlerin Tebligat ve Kabulü Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

20

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

21

Vatandaşlık Kararı

- 3080 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

41

Yönetmelikler

- Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADİM) Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

110

- Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

110

İlanlar

a - Yargı İlanları

111

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

135

c- Çeşitli İlanlar

176

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475