İnteraktif CD

05 Mayıs 2004 - 25453           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı GUldal Aşkit'e, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Yönetmelikler

- Motorlu Araçların ve Römorklarının Bazı Sınıflarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2003/19/AT ile Değişik 97/27/AT)

5

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

13

Genelge

- Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmelikleri Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2004/16)

13

Tebliğler

- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 12) - Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 12)

14

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 334) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 334)

17

- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

21

- 2003 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/18) - 2003 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/18)

37

- 2003 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/19) - 2003 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/19)

46

- 2003 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/20) - 2003 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/20)

58

- İstanbul İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

69

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/237 (Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile İlgili) K: 2004/16 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/237 (Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile İlgili) K: 2004/16 Sayılı Kararı

71

İlanlar

a - Yargı İlanları

79

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

80

c- Çeşitli İlanlar

112

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

122