İnteraktif CD

29 Nisan 2004 - 25447           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7119 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

- 2004/7139 "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme"nin, Türkiye ile Bazı Ülkeler Arasında Yürürlüğe Giriş Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

7

- 2004/7149 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

8

- 2004/7209 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile Of İlçesinde Teknik Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

9

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

10

Sınır Tespit Kararları

- İçişleri Bakanlığına Ait 2 Adet Sınır Tespit Kararı

11

Yönetmelikler

- 2004/7151 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2004/7151 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26

- Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

Tebliğler

- Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

32

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/13)

53

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/14)

53

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/15)

53

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/17)

54

- Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgesi Hakkında Tebliğ - Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgesi Hakkında Tebliğ

55

- TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

55

İlanlar

a - Yargı İlanları

67

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

68

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90