İnteraktif CD

16 Nisan 2004 - 25435           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7027 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasnıda Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7032 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakultesi ile Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

35

- 2004/7092 Devlet İstatisitik Enstitüsü Başkanlığına Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

35

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

36

Vatandaşlık Kararı

- 23 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

37

Yönetmelikler

- Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

- Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

38

- Pamukkale Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

40

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90