İnteraktif CD

14 Nisan 2004 - 25433           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- Bazı Anlaşma ve Sözleşmelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130 ve 5131 Sayılı Kanunlar - Bazı Anlaşma ve Sözleşmelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130 ve 5131 Sayılı Kanunlar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7064 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

9

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7124 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

15

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

- Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

Atama Kararı

- Ulaştırma Bakanlığına Ait Atama Kararı

19

Yönetmelikler

- Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BUSAM) Yönetmeliği

20

- Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

23

- Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM) Yönetmeliği

25

- Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

Tebliğler

- Patates Kanseri [Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival] ile Mücadele Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/61)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2004/16)

30

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/19) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/19)

30

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar

31

Danıştay Kararı

- Danıştay Başkanlar Kurulunun 2004/6 Sayılı Kararı - Danıştay Başkanlar Kurulunun 2004/6 Sayılı Kararı

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90