İnteraktif CD

09 Nisan 2004 - 25428           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Antlaşma

- 2004/7067 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavranıının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol C'nin Değiştirilmesine Dair Ek Protokol 2'nin Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7004 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2004/7004 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

257

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

268

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Memik ÖZKÖKün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

269

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Mahmut ACAR'ın Seçilmesine Dair Karar

269

Atama Kararları

- 2004/6999 Türk Telekomünikasyon Kurumunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

270

- Ulaştırma Bakanlığına Ait Atama Kararı

270

İlanlar

a - Yargı İlanları

271

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

271

c- Çeşitli İlanlar

288

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378