İnteraktif CD

06 Nisan 2004 - 25425           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Ualştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

2

- İş Kanunnuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği - İş Kanunnuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

5

- Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

7

- Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği - Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

13

- Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik - Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik

15

- İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği - İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

17

Tebliğ

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 252) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 252)

19

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

44

c- Çeşitli İlanlar

71

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90