İnteraktif CD

05 Nisan 2004 - 25424           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Veklat Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Fatih Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

7

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

c- Çeşitli İlanlar

56

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91