İnteraktif CD

03 Nisan 2004 - 25422           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 800 (9/3) Esas Nuamaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Beşesgioğlu'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Maliye ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

4

Yönetmelik

- Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/22 Sayılı Kararı

7

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/23 Sayılı Kararı

8

DÜZELTME

- 328 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında - 328 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında

9

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

16

c- Çeşitli İlanlar

19

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90