İnteraktif CD

02 Nisan 2004 - 25421           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

02.04.2004 Cuma Sayı: 25421 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Yapı, Tessi ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Yapı, Tessi ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 8) (Tedavi Yardımı) - 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 8) (Tedavi Yardımı)

3

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/15) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/15)

20

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hkuuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar

21

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 11 Adet Karar

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90