İnteraktif CD

28 Mart 2004 - 25416           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğ

- Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/15)

5

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

7

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

14

c- Çeşitli İlanlar

17

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91